Το ελληνικό δημόσιο έχει κίνητρο να ενισχύσει τις τράπεζες – Αυξήσεις κεφαλαίου έως 8 δισ με ιδιώτες αλλά και συμμετοχή του ΤΧΣ εισφέροντας 2 δισ

Το ελληνικό δημόσιο έχει κίνητρο να ενισχύσει τις τράπεζες – Αυξήσεις κεφαλαίου έως 8 δισ με ιδιώτες αλλά και συμμετοχή του ΤΧΣ εισφέροντας 2 δισ
Ο τραπεζικός κλάδος έχει σήμερα ενεργητικό 265 δισεκ. κεφάλαια 28 δισεκ. και αποτιμάται στο χρηματιστήριο 3,05 δισεκ. αυτό δεν σημαίνει απλά απαξίωση, σημαίνει zombie τράπεζες.
Αντί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος να αναζητούν λύσεις που στηρίζονται σε λογιστικά τρικ και λογιστικές ακροβασίες, υπάρχει σοβαρό εναλλακτικό σενάριο που θα συμβάλει στην ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών δομικά.
Να αποφασίσει η κυβέρνηση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 40,3% της Εθνικής, το 26% της Πειραιώς το 11% της Alpha bank και το 1,34% της Eurobank να μπορεί να συμμετάσχει στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.

Αυτό θα συμβεί υπό τις εξής παραδοχές

1)Θα πρέπει να ενισχυθεί κεφαλαιακά το ΤΧΣ με νέα κεφάλαια τα οποία υπολογίζονται σε 1,5 με 2 δισεκ. για όλο το τραπεζικό σύστημα.
Εάν υποθέσουμε ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν 8 δισεκ. κεφάλαια για πλήρη και οριστική εξυγίανση η συμμετοχή του ΤΧΣ θα είναι 2 δισεκ. ευρώ, υπό τον αυστηρό όρο ότι θα συμμετάσχουν και οι ιδιώτες επενδυτές πλήρως.
Επίσης αντί να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων 8 δισεκ. το ελληνικό δημόσιο στην bad bank της Τράπεζας της Ελλάδος με 2 δισεκ. ούτε τον έλεγχο στις τράπεζες χάνει και συμβάλλει στην εξυγίανση των τραπεζών.

2)Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του state aid της κρατικής βοήθειας αν και το ζήτημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί καθώς στις αυξήσεις κεφαλαίου θα συμμετάσχουν πρωτίστως οι ιδιώτες μέτοχοι.

3)Το ΤΧΣ έχοντας εισφέρει περίπου 2 δισεκ. στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών δεν θα υποστεί dilution – απίσχναση – αραίωση αλλά θα διατηρήσει τα ποσοστά του σε τράπεζες που ωστόσο θα έχουν πλήρως εξυγιανθεί εμπροσθοβαρώς.
Σε μέλλοντα χρόνο θα μπορούσε να διαθέσει τις μετοχές που κατέχει στις τράπεζες με placement δηλαδή με διάθεση μετοχών σε στρατηγικούς επενδυτές κατά τα πρότυπα του αμερικανικού δημοσίου (βλέπε Citigroup 2008 -2011).

Υπάρχουν ιδιωτικά κεφάλαια; - Ναι όπως απέδειξε ο Paulson

4)Βασική προϋπόθεση είναι να βρεθούν οι ιδιώτες επενδυτές που θα καλύψουν τις αυξήσεις κεφαλαίου καθώς σε σύνολο 8 δισεκ. θα πρέπει να επενδύσουν 6 δισεκ. με το ΤΧΣ να εισφέρει 2 δισεκ.
Η περίπτωση Paulson στην Πειραιώς αποδεικνύει ότι επενδυτές μπορούν να βρεθούν αλλά οι αυξήσεις δεν πρέπει να έχουν στόχο πως ένας μέτοχος θα αποκτήσει τον έλεγχο της τράπεζας αλλά πως θα εξυγιανθεί αρχικά και μετά θα έρθει ο έλεγχος από τους ιδιώτες μετόχους.

5)Η λύση της συμμετοχής του ΤΧΣ στις αυξήσεις κεφαλαίου διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζει τα συμφέροντα των ελλήνων φορολογουμένων, διασφαλίζει το γεγονός ότι μέσω του ΤΧΣ οι φορολογούμενοι έχουν υποστεί μια σωρευμένη ζημία 43 δισεκ. ευρώ.
Επίσης οι αυξήσεις κεφαλαίου διασφαλίζουν την εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs διαμορφώνοντας το NPEs ratio κάτω του 5%.
Ταυτόχρονα καθιστούν λύσεις όπως την bad bank κενές περιεχομένου που είναι λογιστικό τρικ εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και των φορολογουμένων.

Λύσεις υπάρχουν απλά απαιτούνται τολμηρές πολιτικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση.
Ο τραπεζικός κλάδος έχει σήμερα ενεργητικό 265 δισεκ. κεφάλαια 28 δισεκ. και αποτιμάται στο χρηματιστήριο 3,05 δισεκ. αυτό δεν σημαίνει απλά απαξίωση, σημαίνει zombie τράπεζες.

Στον αέρα η bad bank της Τράπεζας της Ελλάδος

Η πρόταση της ΤτΕ για την bad bank, παρουσιάστηκε στις ελληνικές τράπεζες αλλά όπως αποκαλύπτεται δεν είναι ολοκληρωμένη, οι σύμβουλοι έλαβαν μεγάλη προμήθεια για να παρουσιάσουν μια πρόταση με …εντυπωσιακά κενά.
Παρουσιάστηκε μια ανολοκλήρωτη πρόταση, περίεργα πράγματα για την ΤτΕ.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν διάκειται θετικά ή κατά το ορθότερο αποκλείει να εμπλακεί με κεφάλαια στην bad bank της ΤτΕ που θα χρειαστεί 8 με 9 δισεκ. κρατικά κεφάλαια για να λειτουργήσει.
Όταν ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταικούρας αναφέρει ότι στην πραγματική οικονομία έχουν δοθεί 7 δισεκ. και έως το τέλος του 2020 θα δοθούν συνολικά 11 δισεκ. δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να χαρίσει – πριμοδοτήσει με 8 δισεκ. τους ιδιώτες μετόχους των τραπεζών, τέτοια πιθανότητα ΔΕΝ υπάρχει.
Συν τοις άλλοις η πρόταση μεταξύ πολλών άλλων ευφάνταστων προσεγγίσεων αναφέρει ότι τα mezzanine ομόλογα που θα εκδοθούν για να υλοποιηθεί το σχέδιο της ΤτΕ θα τα φορτώσουν στο ελληνικό δημόσιο… το οποίο ούτε θέλει να τα ακούσει.

Όμως ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα εγείρεται για την bad bank από τους θεσμούς.


-Η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ θεωρεί ότι η πρόταση είναι state aid δηλαδή κρατική βοήθεια με ότι αυτό συνεπάγεται για την ενεργοποίηση των μηχανισμών resolution – εξυγίανσης.
-Η ΕΒΑ η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θεωρεί ότι παραβιάζονται οι κανόνες άπαξ και δεν μπορούν να μεταφερθούν assets από ένα νομικό πρόσωπο σε ένα άλλο πλην των εμπορικών τιμών.
Η ΤτΕ προτείνει να μεταφερθούν τα προβληματικά δάνεια σε λογιστικές τιμές δηλαδή πολύ μακριά από τις εμπορικές τιμές.
-Ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ για τις τράπεζες της ευρωζώνης υποστηρίζει ότι η πρόταση προσκρούει σε εμπόδια… αλλά θα την εξετάσει όταν παρουσιαστεί στην τελική της μορφή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS