Αλλαγές στο πρόγραμμα «Golden Visa» ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης

Αλλαγές στο πρόγραμμα «Golden Visa» ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης
Golden Visa: Ποιες αλλαγές εξετάζονται στο πρόγραμμα
Αλλαγές αναμένεται στο πρόγραμμα «Golden Visa» ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να βάλει φρένο στις υπερτιμολογήσεις ακινήτων και στη δράση παραγόντων αγοράς ώστε να προστατευτεί η εγχώρια κτηματαγορά από τις ενδεχόμενες στρεβλώσεις.
Το ζήτημα που προέκυψε κυρίως στην Κύπρο προκάλεσε τη γενικότερη συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με το πρόγραμμα της “Golden Visa”και η ηγεσία του υπουργείου αναμένεται να εξετάσει τα μέτρα που θα σχετίζονται άμεσα με τον έλεγχο της αξίας του ακινήτου, το οποίο έχει επενδύσει ο αλλοδαπός επενδυτής και αιτείται τη χορήγηση άδεια διαμονής.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, όπως αναφέρει η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", δεν θα αρκεί δηλαδή για τη χορήγηση της άδειας διαμονής η καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ - που είναι η βάση των προδιαγραφών που ορίζει ο νόμος – αλλά και ο έλεγχος της εμπορικής αξίας ακινήτου.
Για παράδειγμα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 45.000 ευρώ μπορεί να πωληθεί έναντι 270.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο Ν.4143/2013, παρέχεται άδεια πενταετούς διαμονής με δικαίωμα ανανέωσης σε πολίτες τρίτων χωρών εφόσον καταστούν ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων η αξία υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
Στα υπό εξέταση μέτρα είναι μετά το πέρας της πανδημίας να αλλάξουν τα όρια αξιών της επένδυσης και μελετάται να οριστούν διαφορετικές αξίες επένδυσης για την Αττική και την επαρχία, με στόχο να δοθούν επενδυτικά κίνητρα αναζωπύρωσης της κτηματαγοράς σε πανελλαδικό επίπεδο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS