Παΐρης: Έγκριση των τραπεζών για παράταση περιόδου διαθεσιμότητας του ομολογιακού

Παΐρης: Έγκριση των τραπεζών για παράταση περιόδου διαθεσιμότητας του ομολογιακού
Παΐρης: Έγκριση των τραπεζών γθια παράταση περιόδου διαθεσιμότητας του ομολογιακού
Η εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» [εφεξής η «Εταιρεία»], κατ' άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 29.09.2020 ανακοίνωσης της, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι σήμερα 27/10 έλαβε από τις τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. την έγκριση για την τροποποίηση των όρων του από 08.04.2020 υπογραφέντος προγράμματος εκδόσεως του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όσον αφορά στην παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α' Σειράς, μέχρι τις 15.12.2020, και των ομολογιών Β' Σειράς, μέχρι τις 28.08.2021, λόγω καθυστερήσεων που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία εγγραφής των αναγκαίων βαρών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ομολογιακού δανείου καθώς και διάφορες διορθώσεις, προσθήκες και προσαρμογές στους όρους της σύμβασης αναφορικά με την εγγραφή των προσημειώσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποφασίσει επί της ως άνω τροποποίησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS