Scope: Aναγκαία μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για τα ΝPLs της πανδημίας - Οι όροι πρέπει να είναι αυστηροί

Scope: Aναγκαία μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για τα ΝPLs της πανδημίας - Οι όροι πρέπει να είναι αυστηροί
Σύμφωνα με τη Scope, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να επιτευχθούν επαρκή οφέλη και αποδοτικότητα των AMC.
Τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις συστήνει ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝPLs) στην Ευρώπη, επισημαίνοντας πως οι όροι πρέπει να είναι αυστηροί.
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης έχουν αυστηροποιήσει τους όρους δανεισμού, σε μια προσπάθεια να θωρακίσουν τους ισολογισμούς τους εν μέσω της πανδημικής κρίσης.
Την ίδια στιγμή, καθόλου τυχαία, ο επικεφαλής της εποπτικής αρχής της ΕΚΤ, Andre Enria, απηύθυνε στις ευρωπαϊκές τράπεζες έκκληση για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Scope Ratings, πέρα από τα στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες σχεδόν αρνούνται να εγκρίνουν οτιδήποτε άλλο.
Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το δ’ τρίμηνο του 2020 και θα συμπαρασύρει και τα στεγαστικά.
Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι, αντιμέτωπες με την αυξανόμενη αβεβαιότητα, οι τράπεζες υιοθετούν μια ολοένα και πιο προσεκτική προοπτική κινδύνου (τόσο μακροοικονομική όσο και ειδικά για τον δανειολήπτη).
Ωστόσο, αυτή η στάση δεν είναι βοηθητική για τη στήριξη προβληματικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών και για την τόνωση της οικονομικής ανοικοδόμησης, λιγότερο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του γερμανικού οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Πιθανώς όχι από σύμπτωση, την ίδια ημέρα που δημοσιεύτηκε η έρευνα της ΕΚΤ, ο Andrea Enria, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ 2, ζήτησε ανοιχτά τη σύσταση μιας νέας πανευρωπαϊκής δημόσιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC), ως αποτελεσματική λύση για τη διαχείριση τραπεζικών NPLs.
Ή, εναλλακτικά, ένα δίκτυο εθνικών AMC που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια συμμετρική ανάκαμψη των οικονομιών της ΕΕ.
Και στις δύο περιπτώσεις, η χρηματοδότηση πρέπει να παρέχεται ή να διασφαλίζεται από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, ο οποίος θα επωφελείται από την πιστωτική θέση της ΕΕ.
Και, φυσικά, οι τιμές μεταφοράς πρέπει να βασίζονται ομοιόμορφα σε τυποποιημένες και επαληθευμένες μεθοδολογίες αποτίμησης.
Παρά τα εμπόδια… η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει επιφυλάξεις στο παρελθόν σχετικά με μια δημόσια AMC για NPLs.
Η ανησυχία της σχετίζεται με τις κρατικές ενισχύσεις και την πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού.
Ωστόσο, οι ίδιοι όροι είχαν γίνει αποδεκτοί για τη δημιουργία «bad bank» στο παρελθόν.
Όπως τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα, η πανευρωπαϊκή AMC δεν θα πρέπει να είναι η ίδια ο τελικός επενδυτής.
Μέσω της μιας ή της άλλης διαδρομής, τα NPLs θα πρέπει τελικά να καταλήξουν στην αγορά.
Επίσης, τυχόν ζημίες θα πρέπει να βαρύνουν τις δανείζουσες τράπεζες.
Συν τοις άλλοις, οι διαφορές στους όρους αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για ένα πανευρωπαϊκό AMC.
Θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί, καθώς η εναρμόνιση των νόμων περί αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ δεν είναι ένας εύκολα επιτεύξιμος στόχος.
Όπου όμως υπάρχει (πολιτική) βούληση, υπάρχει τρόπος, λέει η Scope Ratings.

Ένα AMC θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή τη φορά – Όροι και προϋποθέσεις

Στο παρελθόν, η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών υπήρξε μεγάλο πρόβλημα – και ακόμη είναι.
Οι τράπεζες που αντιμετώπιζαν τεράστια ζητήματα έπρεπε να περάσουν από σημαντικές αυξήσεις στις προβλέψεις, επώδυνες ανακεφαλαιοποιήσεις, εκποιήσεις και αναδιαρθρώσεις.
Αυτή τη φορά, ωστόσο, αυτά τα θέματα δεν θα οφείλονται στα λάθη των τραπεζών ή από απερίσκεπτο δανεισμό, αλλά μάλλον στον αντίκτυπο της πανδημίας στις επιχειρήσεις και στα οικονομικά των νοικοκυριών.
Αυτό καθιστά αυτήν την οικονομική κρίση διαφορετική από τις προηγούμενες, δικαιολογώντας μια νέα, προληπτική και πιο συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών.
Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της πανδημικής κρίσης, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες παρέχουν άνευ προηγουμένου υποστήριξη στις οικονομίες τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες, οι οποίες δεν ευθύνονται για την τρέχουσα κρίση, πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.
Οι εποπτικές αρχές έχουν λάβει μέτρα για να διευκολύνουν το καθήκον τους, όπως η ενθάρρυνση μιας πιο ελαστικής χρήσης κεφαλαίων και αποθεμάτων ρευστότητας κ.ά.
Στο ίδιο πνεύμα, η καθιέρωση ενός AMC για NPLs θα ταιριάξει στο συνολικό κανονιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού σοκ που προκαλείται από την πανδημία.
Σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο σύνολο χωρών.
Για αυτό επιβάλλεται η σύσταση ενός AMC.
Θα υπάρξουν προβλήματα.
Ο ίδιος ο SSM θα ήταν πιθανότατα επιφυλακτικός για ορισμένα τραπεζικά συστήματα.
Δεύτερον, εάν πρόκειται να συσταθεί AMC, θα πρέπει να δέχεται μόνο NPLs τραπεζών χωρών που ταλανίζονται από την πανδημία.
Πρέπει επίσης να υπάρξουν σαφή κριτήρια επιλογής των NPLs που να βασίζονται όχι μόνο στην προληπτική ταξινόμηση, αλλά και στη φύση και τη λογική του δανείου.
Η προσθήκη ενός παράγοντα ESG στην επιλεξιμότητα των NPLs για την AMC θα μπορούσε να ενισχύσει το προφυλακτικό αποτέλεσμα.
Τρίτον, τα NPLs, ύψους 500 δισ. ευρώ, που εξακολουθούν να βρίσκονται στο σύστημα από την τελευταία κρίση δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμα.
Για παράδειγμα, τα NPL παλαιού τύπου στην Ιταλία ή την Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν την υπάρχουσα πορεία, μέσω εθνικών συστημάτων και τιτλοποιήσεων, προκειμένου να αποφύγουν την ανάμειξή τους με τις νεότερες ομάδες προβληματικών πιστώσεων που σχετίζονται με πανδημία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS