Αναβλήθηκαν Γενική Συνέλευση και εκλογές στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας λόγω κορωνοϊού

Αναβλήθηκαν Γενική Συνέλευση και εκλογές στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας λόγω κορωνοϊού
Η διαδικασία θα διεξαχθεί έως την 14η Ιουλίου 2021
Την αναβολή της εκλογική διαδικασίας (Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών) έως ότου οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και όχι αργότερα από την 14η Ιουλίου 2021, αποφάσισε η Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξέτασε:
1.    Την επιδημιολογική κατάσταση στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας
2.    Τους περιορισμούς που έχουν ορισθεί στην συνάθροιση προσώπων στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας
3.    Το διαρκώς επιδεινούμενο κλίμα στη μετάδοση του Covid – 19
αποφάσισε: την αναβολή της εκλογική διαδικασίας (Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών) έως ότου οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και όχι αργότερα από την 14η Ιουλίου 2021.    

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS