Τσουνάμι πανδημίας με δωρεάν 10ωρο - 40% προσωπικό ασφαλείας σε απεργίες - Γονικές άδειες φέρνει το νομοσχέδιο Βρούτση για την αγορά εργασίας

Τσουνάμι πανδημίας με δωρεάν 10ωρο - 40% προσωπικό ασφαλείας σε απεργίες - Γονικές άδειες φέρνει το νομοσχέδιο Βρούτση για την αγορά εργασίας
Γονικές άδειες φέρνει το ν/σ Βρούτση για την αγορά εργασίας
Άνεμος πανδημίας στα εργασιακά με κατάργηση της υπερεργασίας και δωρεάν δεκάωρη ημερήσια απασχόληση αντικαταστάσιμη με ρεπό και μειωμένες ώρες, αλλά και προσωπικό ασφαλείας στο 40% -σε απεργίες- για τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, είναι μερικές από τις επίμαχες διατάξεις του νομοσχεδίου για την αγορά εργασίας που προωθεί η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η προωθούμενη διάταξη για την κατάργηση των υπερωριών αφορά τις μεγάλες βιομηχανίες και την επέκταση της απασχόλησης σ’ αυτές τις Κυριακές, στην προσπάθεια της «κυβέρνησης να προσελκύσει νέες επενδύσεις».
Πάντως, αναμένονται σφοδρές αντιδράσεις, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσειμ και η ΓΣΕΕ προκειμένου να αποφασίσει περαιτέρω κινητοποιήσεις.
Το νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει το ΒΝ, και τις βασικές αρχές του οποίου παρουσίασε την Πέμπτη στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, αποτελείται από πέντε κεφάλαια τα οποία προωθούν:
1. Το 1ο Την ψηφιακή κάρτα εργασίας για την καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας και των απλήρωτων υπερωριών και τη διευκόλυνση της διευθέτησης του ωραρίου και την τηλεργασία.  
2. Το 2ο θέματα ισορροπίας προσωπικής-επαγγελματικής ζωής.
3. Το 3ο παρεμβαίνει στον συνδικαλιστικό νόμο.
4. Το 4ο αναδιοργανώνει τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
5. Το 5ο αφορά στις υπερωρίες και την απασχόληση που αποτελεί και το επίμαχο σημείο.

Απασχόληση και υπερωρίες

Ειδικότερα, στο θέμα της υπερωριακής απασχόλησης προβλέπει ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου 6μήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας.  
Ο εργοδότης θα μπορεί σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο να αναπροσαρμόζει το ωράριο του εργαζομένου τον ημερήσιο χρόνο εργασίας 
Η όποια παρέμβαση θα στηριχθεί στη βάση της ελευθερίας του εργαζομένου να αποφασίζει τον επιπλέον χρόνο που επιθυμεί να εργαστεί, αλλά και των διαφορών που ισχύουν ως προς τα ανώτατα όρια υπερωριών ανάμεσα στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις τράπεζες.

Αντικατάσταση της υπερεργασίας με υπερωρίες

Με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις καταργείται η υπερεργασία, όπως έγραψε και χθες το ΒΝ (https://bankingnews.gr/index.php?id=527019) και για κάθε ώρα εργασίας πέραν του 8ωρου θα ορίζεται ως υπερωρία και θα αμείβεται με προσαύξηση από 20% έως 40% επί του καταβαλλόμενου ημερομισθίου.
1. Κάθε επιπλέον ώρας εργασίας πέραν του 8ώρου, της 9ης ώρας θα ορίζεται υπερωρία και όχι υπερεργασία και θα συνεχίσει  να αμείβεται με προσαύξηση 20% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου, ενώ κάθε ώρα εργασίας μετά την 9η, η 10η, η 11η θα συνεχίσει να αμείβεται με το 40% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.
2. Προσθήκη επιχειρήσεων και εργασιών στη λίστα που ήδη επιτρέπει την εργασία την Κυριακή.
3. Κατάργηση της διάκρισης αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών,
4. Θεσμοθέτηση δικαιώματος, μετά την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν, ο εργοδότης να δικαιούται να αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία, αλλά βεβαίως να μισθοδοτείται.

Συνδικαλιστικός νόμος και απεργίες

1. Ειδική μέριμνα, για τις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, όπου η προκήρυξη απεργίας επηρεάζει την λειτουργία του κράτους και του συνόλου των πολιτών και θα πρέπει να ορίζεται ως προσωπικό ασφαλείας το 40% των εργαζομένων στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ.
2. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων  λειτουργίας των συνδικάτων θα υπάρχουν ποινές, ενώ για παράνομες και καταχρηστικές απεργίες εξετάζεται το ενδεχόμενο διεκδίκησης από τον εργοδότη αποζημίωσης.
3. Αλλάζουν τα όρια προστασίας των συνδικαλιστών για την απόλυση τους μετά την λήξη της θητείας, ενώ μειώνεται ο αριθμός των μελών της διοίκησης που προστατεύονται με βάση τον αριθμό των μελών της οργάνωσης. 
α) Εάν η οργάνωση έχει έως 200 μέλη θα προστατεύονται 5 μέλη της διοίκησης. β) εάν η οργάνωση έχει ως 1000 μέλη, θα προστατεύονται 7μέλη και γ) εάν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 μέλη, θα προστατεύονται 9.
4. Μειώνονται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας συνδικαλιστών από την εργασία τους, από 7 ημέρες σε 3. Στους όρους απόλυσης δεν συμπεριλαμβάνεται η άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ στους όρους απόλυσης.
5. Για τη λήψη απεργιακής κινητοποίησης θα ισχύει όπως και σήμερα η 24ωρη προηγουμένως ενημέρωση του εργοδότη με την πλήρη καταγραφή όλων των αιτημάτων των εργαζομένων.
6. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πραγματοποίηση απεργίας  σε συνδυασμό με την ισχύουσα διάταξη που προβλέπει την παρουσία του 50% των οικονομικά ενεργών μελών της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στη γενική συνέλευση, ώστε να τεκμαίρεται απαρτία και να λαμβάνεται έγκυρη απόφαση για απεργία.

Ηλεκτρονική κάρτα

Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά σε μεγάλες επιχειρήσεις (τράπεζες- σούπερ μάρκετ) και σταδιακά θα εφαρμοστεί στο σύνολο της ιδιωτικής οικονομίας.

Τηλεργασία

1.Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου.
2.Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (web cam για τον έλεγχο του τηλεργαζομένου.  
3.Εντός οκτώ (8) ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωσοποιήσει, εγγράφως, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με προώθηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς τον εργαζόμενο το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων του Π.Δ. 156/1994 (Α 102), καθώς και τουλάχιστον των εξής: α) Τα λεπτομερή καθήκοντα του τηλεργαζομένου. β) Το ωράριο εργασίας του εργαζομένου. γ) Τον τρόπο υπολογισμού και την ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του.
4.Τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό, τον οποίο διαθέτει ο τηλεργαζόμενος ή του παρέχει ο εργοδότης, και τις διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού αυτού, το κόστος των οποίων καλύπτει ο εργοδότης.


Άδεια πατρότητας και φροντίδας παιδιών

-Άδεια τοκετού στον πατέρα 14 εργάσιμες. Η άδεια αυτή μπορεί να κατανεμηθεία ακόμη και δύο ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία γέννησης και οι υπόλοιπες 12 να ληφθούν μετά όλες μαζί ή τμηματικά όμως εντός των 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Για εργαζόμενο με μερική απασχόληση, η άδεια χορηγείται αναλογικώς προς τον χρόνο εργασίας σε σχέση με τον συγκρίσιμο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.
-Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικώς από τον εργοδότη με αποδοχές και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία, τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου
-Πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια έως ότου το παιδί γίνει 8 ετών για όλους τους πατέρες και όσες μητέρες δεν λαμβάνουν ήδη την 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας. Από τους 6 μήνες, οι 2 πρώτοι πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.
-Άδεια φροντίδας ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου: 5 εργάσιμες ετησίως.
-Άδεια ανώτερης βίας (για παρόμοιο λόγο): 2 εργάσιμες ετησίως.
-Διευκολύνσεις στους γονείς και φροντιστές με ανάγκη που τις ζητούν (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο κλπ).
-Ειδικές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων κλπ και για μονογονεϊκές οικογένειες.
-Προστασία των νέων πατέρων κατά της απόλυσης, επί 2 μήνες από τον τοκετό για το 1ο παιδί, 4 για το 2ο και 6 για κάθε επόμενο.
-Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την τοποθέτηση του παιδιού στην οικογένεια.

www.bankingnews.g

bankingnews.gr

BREAKING NEWS