Στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στους πληγέντες της Σάμου

Στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στους πληγέντες της Σάμου
Η ΕΕΤ ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες θα απέχουν έως τέλος του 2020 από οποιαδήποτε νομική ενέργεια που αφορά οφειλές επιχειρήσεων και ιδιωτών εγκατεστημένων στην Σάμο
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους πληγέντες ανακοινώνει ότι τα μέλη της θα απέχουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 από οποιαδήποτε νομική ενέργεια που αφορά οφειλές επιχειρήσεων και ιδιωτών εγκατεστημένων στην Σάμο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS