Pasal: Έκτακτη ΓΣ στις 20/11 για ΑΜΚ 9,1 εκατ. ευρώ και αλλαγή επωνυμίας

Pasal: Έκτακτη ΓΣ στις 20/11 για ΑΜΚ 9,1 εκατ. ευρώ και αλλαγή επωνυμίας
Pasal: Έκτακτη ΓΣ στις 20 Νοεμβρίου για ΑΜΚ κατά 9,1 εκατ. ευρώ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 9.102.451,50 ευρώ με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας "JPA Κατασκευή και Διαχείριση Σχολείων Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού”, καλείται να εγκρίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Pasal που θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου 2020.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι μέτοχοι καλούνται σε έκτακτη ΓΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:  
1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρείας κατά ποσό €9.102.451,50 με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €1,10 έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της  Εταιρείας με την επωνυμία "JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ". Έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.4 και του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
2) Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της  Εταιρείας συνεπεία των ανωτέρω.
3) Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της  Εταιρείας για την αύξηση του μέγιστου δυνατού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Αλλαγή της επωνυμίας της  Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5) Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
6) Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της  Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
7) Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους καθώς και ορισμού νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20 Νοεμβρίου 2020 καλούνται οι κ.κ. 2 μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.   

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS